Go Back   Chevy Equinox Forum | GMC Terrain Forum | Cadillac SRX Forum > Faze
Conversation Between Faze and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-18-2016 09:01 AM - permalink
  aventador
  review đào tạo kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán gọi hắn là sư thúc, ngươi lại gọi là đại ca. Cái này đúng là có chút loạn a.
  Cơ Động nói:
  - Sư tổ bảo chúng ta nên xuất phát đi thôi. Thời gian chắc cũng sắp tới rồi.
  Phất Thụy gật gật đầu, nói:
  - Ta cũng định đi gặp Sư tổ đây. Thời gian cũng đă sắp đến, chúng ta nên sớm xuất phát đi thôi. Chỉ khi nào tụ họp chung với Thiên Can Quân Đoàn, chúng ta mới có thể gia nhập vào Thánh Tà Chiến Trường, không cách nào lén đi riêng được. Có sự chấn nhiếp lần trước của Sư tổ và Sư mẫu, ta nghĩ đám đệ tử Thiên Can Học Viện kia cũng không dám làm khó chúng ta đâu. Dù sao, Thánh Tà Chi Chiến cũng quan hệ